Saturday, August 22, 2009

ABC's of Beauty and Wellness 4: Beleive in YOURSELF!!!


For this week, I picked BELIEVE!Believe in yourself. Belief creates a biology. What you can imagine, you can achieve. When you believe in yourself, you unleash the power of creation inside you, the power of the inner self is the foundation of self confidence.

Khim say's: When you believe in yourself you're also practicing "POSITIVE THINKING". Always believe in yourself because our dreams and our goals in life will be directed by our own decisions. Kung di ka maniniwala na kaya mo, eh di pano ba maniniwala ung iba kung ikaw mismo mahina loob mo at walang tiwala s sarili. Pero pag pinakita mo sa kanila na may tiwala ka sa sarili mo at kaya mo kasunod na nun ang suporta nila.

Related Post

Related Posts with Thumbnails